Een paritair Investergingsfonds ten voordele van de werkgelenheid

Invest for Jobs

Een
investeringsfonds

Investeringen in Belgische niet-beursgenoteerde bedrijven die in staat zijn om duurzame werkgelegenheid te creëren in België gekoppeld aan een redelijke rendement.

Een
A.I.C.B.* fonds

wij zijn onderworpen aan de professionaliteitsnormen van toezichthoudende autoriteiten van de sector (FSMA)

*alternatieve instelling voor collectieve belegging

Paritaire
Structuur

de sociale partners van de metaal en technologiesector staan aan de basis van onze oprichting. Tezamen met professionals, zijn ze actief in onze structuur, in de raad van bestuur en in onze investeringscomités

"
Werk is de sleutel van elke ontwikkeling,
zowel op het collectieve vlak, als op het persoonlijke vlak.
Het verschaft iedereen een inkomen, rechten,
een sociaal leven
en een kader om zichzelf te ontwikkelen
"
"Iemand zit vandaag in de schaduw
omdat iemand anders lang geleden een boom heeft gepland."
Investeringen van vandaag
scheppen kansen voor ondernemers
om later een economische meerwaarde te creëren

Onze Stiel

Werkgelegenheid

Bewust van het belag voor elk individu om een job te hebben, focust Invest for Jobs enkel op bedrijven die een positieve bijdrage hebben op het vlak van werkgelegenheid in België

Lange termijn

Door onze langetermijnvisie kunnen we ondernemers en hun onderneming op lange termijn steunen. Zo kunnen we een rol van betekenis spelen voor de uitbouw van hun lange termijn business plannen

Flexibiliteit

Invest for Jobs kan ondernemingen zowel steunen door een participatie te nemen in het kapitaal, als door een obligatielening te onderschrijven, al dan niet achtergesteld. Deze flexibiliteit is het beste bewijs dat we ons opstellen als partner van de ondernemer

Reële Economie

Invest for Jobs wil enkel rechtstreeks investeren in de reële economie zonder speculatieve mechanismen. Enkel op die manier kunnen we actief ondernemers ondersteunen.

Uw Investeringen

Je wenst een stabiel rendement
en bij te dragen tot de werkgelegenheid?

circuit

Economie

Economie

Rechtstreeks investeren in onze Belgische economie.
Brochure
sheet-metal-repair-1749671_1280

Werk

Werk

Ondersteunen van ondernemingen met hun plannen om lokale, niet-delocaliseerbare jobs te creëren
Brochure

Diversificatie

DIVERSIFICATIE

Invest for Jobs spreidt haar risico's door te investeren in meerdere participaties
Borchure

Rendement

Rendement

Invest for Jobs wenst een rendement te geven dat aantrekkelijker is dan veel alternatieven
Brochure

onze ondernemers...