INVEST FOR JOBS
Een paritair investeringsfonds voor de werkgelegenheid...
INVEST FOR JOBS
Een redelijke financiële winst voor een hoge sociale winst...
INVEST FOR JOBS
Een paritair investeringsvehikel voor de werkgelegenheid...
Fotolia_86330097_detour

Invest for Jobs…

Wat is dat ?

INVEST FOR JOBS
is een investeringsfonds op lange termijn

➔ wij ondersteunen ondernemingen in hun ontwikkeling

INVEST FOR JOBS
is een AICB* in de zin van de wet van 19 april 2014

➔ wij zijn onderworpen aan de professionaliteitsnormen van toezichthoudende autoriteiten van de sector (FSMA)

*alternatieve instelling voor collectieve belegging

INVEST FOR JOBS
heeft een PARITAIRE structuur

de sociale partners van de metaal en technologiesector staan aan de basis van onze oprichting. Tezamen met professionals, zijn ze actief in onze structuur, in de raad van bestuur en in onze investeringscomités

➔ dankzij hun aanwezigheid, zijn wij een private acteur met het algemeen belang als voornaamste zorg

INVEST FOR JOBS
is gericht naar de werkgelegenheid

➔ we ondersteunen vooral projecten die lokale tewerkstelling creëert en niet kan worden verplaatst

Onze Doelstellingen

Home

01 / REËLE ECONOMIE

02 / DE WERKGELEGENHEID

03/ DE LANGE TERMIJN

wij investeren vooreerst in de economie. Zo zullen wij bijvoorbeeld nooit investeren in een fonds van fondsen of andere puur speculatieve mechanismen

wij investeren uitsluitend in projecten met een positief effect op de werkgelegenheid

wij zijn niet op zoek naar onmiddellijke prestaties en handelen in het kader van de principes ontwikkeld door de Europese regelgeving ELTIF (Europees Lange Termijn Investeringsfonds)

Onze Werkwijze

line-1

Ons onthaal : de investeerders voelen zich thuis bij ons, aangezien ze worden betrokken met de investeringsprocessen.

Wij zijn PARTNERS en geen concurrenten : in elk van onze acties, zorgen wij voor een toegevoegde waarde ten opzichte van de reeds bestaande actoren.

PARITAIRE
WERKWIJZE

de sociale partners zijn nauw betrokken bij al onze beslissingen.

Het stelt ons in staat in het midden van de reële economie te staan

LANGETERMIJN-BENADERING

wij bieden aan de investeerders een redelijk financieel rendement aan, maar dankzij onze investeringscriteria willen wij een hoog sociaal rendement verkrijgen door de werkgelegenheid positief te beïnvloeden

DE EFFICIËNTE
WERKWIJZE

wij gaan pro-actief tewerk voor dossiers en projecten, door onze ratio beheerskosten onder de 1% te houden

PROFESSIONELE
WERKWIJZE

onze methoden zijn in overeenstemming met de kwaliteits- en professionaliteitsnormen zoals vereist door de toezichthoudende autoriteiten van de financiële sector. Wij hebben bewust gekozen voor het kader van de wet van 19 april 2014 betreffende de AICB’s, met de vaste wil om ons aan de controle te onderwerpen; wat ook een garantie vormt voor transparantie

HYBRIDISCHE
WERKWIJZE

Onze investeringscriteria verenigen financiële en sociale criteria. Dat laat ons toe om in het midden van de reële economie te staan en om de werkgelegenheid positief te beïnvloeden

Hoe & Waarom

investeren met ons ?

ECONOMIE

INVESTEREN met INVEST FOR JOBS, is rechtstreeks handelen in de reële economie van uw regio

WERKGELEGENHEID

INVESTEREN met INVEST FOR JOBS, is ondernemingen helpen om lokale en niet-verplaatsbare tewerkstelling te ontwikkelen

METHODE

INVESTEREN met INVEST FOR JOBS, is het diversifiëren van uw vermogen door van een alternatieve methode te profiteren

RENDEMENT

INVESTEREN met INVEST FOR JOBS, is genieten van een STABIEL redelijk rendement

Hoe investeren ?

AANDEELHOUDERS

AANDEELHOUDERS

INVEST FOR JOBS is een commanditaire vennootschap op aandelen.

Om bij ons te investeren, wordt u eenvoudigweg aandeelhouder, en geniet u aldus van alle rechten op de algemene vergaderig.

ZAAKVOERDER

ZAAKVOERDER

INVEST FOR JOBS geniet van de steun van een statutair zaakvoerder, opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap.

Deze N.V. (general partner to invest for jobs) beschikt over de vereiste know-how en laat de sociale partners toe om aanwezig te zijn temidden van het gehele besluitvormingsproces.

BELEGGING

BELEGGING

INVEST FOR JOBS houdt een beleggingsmemorandum bij dat alle vereiste en nuttige informatie bevat.

COMMITMENT LETTER

COMMITMENT LETTER

INVEST FOR JOBS stelt een « commitment letter » ter beschikking

Contacteer ons

Laat ons uw contactgegevens, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.